Κ. Τσαπρούνης
Συμβασιούχος διδάσκων
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καρλόβασι, Σάμος

Προπτυχιακό Σεμινάριο 2022-2023

Στη μνήμη του Θανάση Φειδά (ομιλία από τον Héctor Pastén)

Γραφείο Υ5, Κτ. Βουρλιώτη
Τηλ.: 22730-82164


Δημοσιεύσεις & ανάτυπα:

Ερευνητικές σημειώσεις: